kontakt@freinet.pl
Obserwuj nas na
Szukaj
Obserwuj nas
Szukaj
kontakt@freinet.pl
+48 602 470 505

Bibliografia prac związanych z pedagogiką freinetowską

 1. Freinet Celestyn: O szkołę ludową. Wybór prac, tłumaczenie i opracowanie: Aleksander Lewin i Halina Semenowicz, wyd. Ossolineum, 1976 r. [Seria: Biblioteka klasyków pedagogiki]
 2. Freinet Celestyn: Niezmienne prawdy pedagogiczne, wyd. Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, Otwock-Warszawa, 1993 r.
 3. Freinet Celestyn: Gawędy Mateusza, wyd. Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, Otwock-Warszawa, 1993 r.
 1. Chorn Regina, Filipiak Ewa, Smolińska Halina: Technika swobodnego tekstu, wyd. Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, Otwock–Warszawa, 1995 r.
 2. Filipiak Ewa, Smolińska Halina: Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 2000 r.
 3. Frankiewicz Wanda: Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego, wyd. WSiP, Warszawa, 1983 r.
 4. Frankiewicz Wanda: Pedagogika C. Freineta – dzieło i inspiracja, wyd. Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, Gdańsk,1993 r.
 5. Frankiewicz Wanda: Budowanie demokracji w szkole, wyd. Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, Otwock- Warszawa, 1995 r.
 6. Frankiewicz Wanda, Kossak-Główczewski Kazimierz: Pedagogika C. Freineta a edukacja regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1997 r.
 7. Kędra Marzena: Ja wobec pedagogiki C. Freineta. Wychowanie moralne i obywatelskie, wyd. Nowik Sp. J., Opole, 2006 r.
 8. Kłosińska Tatiana: Droga do twórczości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2000 r.
 9. Kollek Bogumiła: 20 lat z pedagogiką C. Freineta, wyd. Wrocławska Oficyna Nauczycielska, Wrocław.
 10. Kollek Bogumiła: Ponad ćwierćwiecze z pedagogiką C. Freineta, wyd. Wrocławska Oficyna Nauczycielska, Wrocław, 1995 r.
 11. Kollek Bogumiła: Mały Polak Europejczyk [Materiały pomocnicze do edukacji regionalnej], wyd. Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta – Region Dolnośląski, Wrocław, 2000 r.
 12. Kollek Bogumiła: Dolny Śląsk wierszem malowany, wyd. Wrocław.
 13. Kościuszko Maria: Pedagogika C. Freineta – doświadczenia i inspiracje. Materiały post RIDEF [Kraków 96], wyd. Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, Otwock, 1999 r.
 14. Kowalska Krystyna: Czy kolor różowy może być smutny?, wyd. WSiP, Warszawa, 1986 r.
 15. Kowalska Krystyna: O dziecięcej wyobraźni plastycznej, wyd. WSiP, Warszawa, 1987 r.
 16. Lewin Aleksander: Tryptyk pedagogiczny – Korczak, Makarenko, Freinet, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa, 1986 r.
 17. Magda Marzena: Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, wyd. Adam Marszałek, Toruń, 1999 r.
 18. Napiórkowska Zofia: Samorząd w klasie szkolnej [dla dzieci i młodzieży], wyd. Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, Otwock–Warszawa, 1995 r.
 19. Napiórkowska Zofia: Samorządna organizacja życia klasy, wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2005 r.
 20. Semenowicz Halina: Nowoczesna Szkoła Francuska Technik Freineta, wyd. I Nasza Księgarnia, Warszawa 1966 r., wyd. II Jubileuszowe, Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, Otwock–Warszawa 2002 r.
 21. Semenowicz Halina: Poetycka twórczość dziecka, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa, 1973 r.
 22. Semenowicz Halina: Chleb i róże [listy o wychowaniu], wyd. Nasza Księgarnia, 1978 r.
 23. Semenowicz Halina: Freinet w Polsce, wyd. WSiP, Warszawa, 1980 r.
 24. Śliwińska Teresa: Odnaleźć drogę do dziecka, wyd. WSiP, Warszawa, 1990 r.

Uwaga: Bibliografia nie uwzględnia wydawnictw Grup Regionalnych Stowarzyszenia, a także artykułów w różnych czasopismach pedagogicznych i „Freinetowskich Inspiracjach” wydawanych przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta.