kontakt@freinet.pl
Obserwuj nas na
Szukaj
Obserwuj nas
Szukaj
kontakt@freinet.pl
+48 602 470 505

Cele działalności

Misja:

Cele i zakres działalności Stowarzyszenia określa statut.
Celem Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta jest stwarzanie ram organizacyjnych do wspólnej pracy, wymiany myśli i doświadczeń nauczycieli, wychowawców oraz innych osób inspirowanych pedagogią Celestyna Freineta, na zasadach kreatywnego współuczestnictwa wszystkich jego członków.

Stowarzyszenie przyjmuje, że:

  • wychowanie jest stwarzaniem wszystkim podmiotom edukacyjnym szans rozwoju i twórczej aktywności;
  • szkoła jest miejscem rzeczywistego respektowania praw dziecka i zasad demokracji;
  • szkoła jest miejscem życia i pracy, pracy umotywowanej i twórczej, w której uczeń oraz nauczyciel uczestniczą aktywnie i odpowiedzialnie;
  • szkoła opiera proces wychowania na dialogu, w którym głosy nauczycieli i uczniów są jednakowo ważne;
  • szkoła jest miejscem umożliwiającym dziecku swobodne wypowiadanie się w różnych formach ekspresji;
  • tworzenie bogatego „środowiska wychowawczego” sprzyjającego samodzielnym poszukiwaniom jest niezbędnym warunkiem rozwoju zarówno uczniów jak i nauczycieli;
  • otwartość na problemy integracji europejskiej wspiera szeroko rozumianą „edukację regionalną, opartą na prawie do zachowania tożsamości narodowej i etnicznej.

Informację przygotował(a): Joanna Antczak

Stronę utworzono: 30 grudnia 2022 o 18:06

Opublikował(a): Joanna Antczak

Ostatnia zmiana: 30 grudnia 2022 o 18:06

Łącznie wyświetlono: 26 raz(y), Wyświetlono dzisiaj: 2 raz(y).

Opublikował(a): Joanna Antczak

Ostatnia zmiana: