Wydawnictwa Archiwalne

 • Okładka

  Grażyna Maszczyńska - Góra
  "Droga do marzeń"
  Antologia Poezji Uczniowskiej
 • Okładka

  H. Smolińska, E. Filipiak:
  "Doświadczenia poszukujące"
  Doświadczenia poszukujące - warsztaty i seminarium pt.:Pedagogika Celestyna Freinet'a i edukacja regionalna
 • Okładka

  W. Frankiewicz:
  "Budowanie demokracji w szkole
 • Okładka

  B. Kollek:
  "Ponad ćwierćwiecze z pedagogiką C. Freineta"
 • Okładka

  H. Smolińska-Rębas, E. Filipiak, R. Chorn:
  "Technika swobodnego tekstu"
 • Okładka

  "Pedagogika Freineta na dziś"
  Materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiego Seminarium Animatorów i Sympatyków Pedagogiki Freineta we Wrocławiu 26 - 27 maja 1998
 • Okładka

  "Malowanie Słowem"
  Tomik poezji dziecięcej. SP 3 w Prudniku Tom I
 • Okładka

  Freinetowskie Inspiracje 6
  Pismo Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
 • Okładka

  Freinetowskie Inspiracje 12
  Pismo Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
 • Okładka

  Freinetowskie Inspiracje 13
  Pismo Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
 • Okładka

  Freinetowskie Inspiracje 17
  Pismo Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
 • Okładka

  Freinetowskie Inspiracje 18
  Pismo Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
 • Okładka

  Freinetowskie Inspiracje 19
  Pismo Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
 • Okładka

  Freinetowskie Inspiracje 20
  Pismo Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
 • Okładka

  Freinetowskie Inspiracje 21
  Pismo Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
 • Okładka

  Freinetowskie Inspiracje 22
  Pismo Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
 • Okładka

  Freinetowskie Inspiracje 23
  Pismo Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
 • Okładka

  Freinetowskie Inspiracje 24
  Pismo Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
 • Okładka

  Freinetowskie Inspiracje 29
  Pismo Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
 • Okładka

  Freinetowskie Inspiracje 30
  Pismo Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta