POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW PEDAGOGIKI CELESTYNA FREINETA

Ostrów 5D, 37-700 Przemyśl
e-mail:
e-mail: – kontakt w sprawach finansowych
tel. 696 022 022,
NIP: 532 12 26 437,
REGON: 010890776

Konto bankowe:
PKO BP O/GNIEZNO
36 1020 4115 0000 9202 0041 0803.

Skład Krajowego Zespołu Koordynacyjnego (KZK) Polskiego Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta wybranego w dniu 21 września 2019 r.

Przewodnicząca KZK
Marzena Kędra
e-mail:

Zastępca Przewodniczącej KZK
Kazimiera Piwko
e-mail:

Zastępca Przewodniczącej KZK
Joanna Antczak
e-mail:

Skarbnik KZK
Jagoda Dorociak
e-mail:

Sekretarz KZK
Bożena Ruszkiewicz
e-mail:

Członek KZK
Małgorzata Kayser
e-mail:

Członek KZK
Martyna Tarnowska
e-mail:

Skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta wybranego w dniu 21 września 2019 r.

  • ALICJA ŚWIĄTEK
  • BEATA REDOS
  • IWONA ROGOWSKA