POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW PEDAGOGIKI CELESTYNA FREINETA

Ostrów 5D, 37-700 Przemyśl
tel. kom. 696 022 022,
e-mail:
REGON: 010890776,
NIP: 532-12-26-437,
Konto: PKO BP O/GNIEZNO 36 1020 4115 0000 9202 0041 0803.

Skład Krajowego Zespołu Koordynacyjnego wybranego w dniu 17 września 2016r.

Przewodnicząca Stowarzyszenia
Marzena Kędra
e-mail:

Wiceprzewodnicząca
Kazimiera Piwko
e-mail:

Wiceprzewodnicząca
Bożena Ruszkiewicz
e-mail:

Skarbnik
Jagoda Dorociak
e-mail:

Sekretarz
Renata Stawczyk-Mizińska
e-mail:

Członek
Małgorzata Żuk
e-mail:

Członek
Joanna Kościołowska
e-mail:

KOMISJA REWIZYJNA

  • BEATA REDOS (Warszawa)
  • IWONA ROGOWSKA (Warszawa)
  • ALICJA ŚWIĄTEK (Katowice)