II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI Białystok - Supraśl, 9-11. IX. 2005

Temat: "Przezwyciężać granice, likwidować bariery w poszukiwaniu optymalnej koncepcji edukacyjnej"

Organizatorzy:
Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta
Grupa Regionalna - Białystok
Krajowy Zespół Koordynacyjny PSAPF
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Krajowy Zespół Koordynacyjny Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C.Freineta, Grupa Regionalna Białystok oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku uprzejmie zapraszali do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli nt. "Przezwyciężać granice, likwidować bariery - w poszukiwaniu optymalnej koncepcji edukacyjnej".

Konferencja ta odbyła się w dniach 9-11 września 2005r. w jednym z najpiękniejszych i najatrakcyjniejszych zakątków Podlasia - malowniczo położonym w centrum Puszczy Knyszyńskiej Ośrodku Wczasów "Puszcza" w Supraślu. Organizatorzy i gospodarze tegorocznego spotkania zapewnili niepowtarzalną, freinetowską atmosferę oraz niezwykły mikroklimat Supraśla - uzdrowiska klimatyczno - borowinowego sprzyjającego cierpiącym na różne schorzenia - między innymi, co ważne dla nas nauczycieli, schorzenia górnych dróg oddechowych.Temat naszej konferencji "Przezwyciężać granice, likwidować bariery w poszukiwaniu optymalnej koncepcji edukacyjnej" nawiązuje do problematyki ostatniego RIDEF.,/p>

Jest więc polskim głosem w dyskusji zapoczątkowanej przez międzynarodowy ruch freinetowski. Pragniemy wykorzystać specyfikę regionu Podlasia, będącego swoistą i niepowtarzalną mozaiką wielokulturowości i różnorodności jako bazę do dyskusji o kształceniu postaw tolerancji, współdziałania, otwartości, przekraczania barier narodowych, kulturowych i osobistych - w kierunku szerszej integracji społecznej oraz wyjścia poza własne ograniczenia i bariery. Proponujemy sięgnąć w tym celu do źródeł i głównych, uniwersalnych wartości pedagogiki C.Freineta, żródeł i walorów kulturowych Podlasia oraz podjąć próby przekraczania własnych barier osobistych poprzez dyskusje, wspólne doświadczanie, przeżywanie i działania twórcze.

W programie konferencji przewidziano wykłady, dyskusje oraz szereg ciekawych warsztatów prowadzonych przez animatorów naszego Stowarzyszenia i zaproszonych gości m.in.: Zofię Napiórkowską, Marię Kościuszko, dr Zofię Redlarską, Kazimierę Piwko, Izabellę Bajbak, Ewę Drzemicką, Urszulę Roman, Elwirę Wojtecką, Urszulę Laskowską, Hannę Wasilewską, Tamarę Jabłońską, Irenę Boreczko - Aksiucik, Alicję Kublik, Beatę Miastkowską.

Liczymy na szeroki udział członków i sympatyków wszystkich grup regionalnych naszego Stowarzyszenia. Czynimy też starania, aby wśród uczestników znaleźli się nauczyciele szkół polskich zza wschodniej granicy - z Pogranicza. Wspomaga nas w tym względzie Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Program konferencji:

Piątek - 9.IX.2005

"Powrót do źródeł" - ku źródłom pedagogiki C. Freineta

 • Od 9.00 Zakwaterowanie uczestników konferencji
 • 14.00 Obiad
 • 14.45 Oficjalne otwarcie konferencji.

Wystąpienia:

 • Prezydenta Miasta Białegostoku mgr Ryszarda Tura
 • Podlaskiego Kuratora Oświaty dr Zofii Trancygier-Koczuk
 • Przewodniczącej PSAPF mgr Kazimiery Piwko
 • 15.15 Wykład inauguracyjny: "W stronę pedagogii C. Freineta - w poszukiwaniu optymalnej koncepcji edukacyjnej" dr Zofia Redlarska - Uniwersytet w Białmstoku
 • 16.00 "Uskrzydlić dziecko" - rola ekspresji twórczej w rozwijaniu aktywności edukacyjnej dziecka- referat połączony z prezentacją multimedialną projektu edukacyjnego "Dlaczego mam tyle pytań do świata?" realizowanego przez Grupę Regionalną Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta w Białymstoku w latach 2000-2004 mgr Hanna Wasilewska.
 • 16.30 "Pozwólmy rozkwitać młodym kwiatom!" - warsztaty w 4 grupach zakończone wspólną prezentacją. Prowadzący: mgr Zofia Napiórkowska, mgr Elwira Wojtecka, mgr Hanna Wasilewska, mgr Kazimiera Piwko.
 • 19.00 Uroczysta kolacja i "Wieczór podlaski - wieczór przyjaźni" - spotkanie z kulturą i tradycją Podlasia (występ Regionalnego Zespołu Młodzieży tatarskiej "Buńczuk", degustacja potraw regionalnych, inne atrakcje regionalne)

Sobota - 10.IX.2005

"Przekraczamy bariery kulturowe" - poznajemy kulturę Podlasia poprzez "doświadczenia poszukujące" C. Freineta

 • 8.30 śniadanie
 • 9.00 "Nieprzemijające wartości pedagogiki C. Freineta" - wykład dr Ewa Filipiak
 • 9.40 Spotkanie w grupach warsztatowych - wprowadzenie "doświadczeń poszukujących" Celestyna Freineta oraz zapoznanie z narzędziami do pracy w grupach warsztatowych - "fiszkami prowadzącymi"Prowadzący: mgr Tamara Jabłońska, mgr Irena Boreczko-Aksiucik, mgr Elwira Wojtecka, mgr Jolanta Kalinowska, mgr Urszula Laskowska, mgr Krystyna Ignatowicz, mgr Halina Nazaruk.
 • 9.15 "Doświadczenia poszukujące" w terenie pod hasłem "Poznajemy kulturę Podlasia" - wycieczki tematyczne w 4 grupach fakultatywnych: "Szlakiem kultury tatarskiej", "Szlakiem rękodzieła ludowego", "Białystok jako teren wielokulturowy- 2 grupy, "Ślady kultury prawosławnej w Supraślu" oraz praca nad zebranym materiałem.
 • 14.00 Obiad
 • 15.00 "Doświadczenia poszukujące" cz. II - warsztaty w grupach fakultatywnych - ciąg dalszy pracy nad zebranym podczas wycieczek materiałem, przygotowanie do prezentacji "doświadczeń poszukujących"
 • 16.30 Podlasie - teren wielokulturowy - prezentacja efektów "doświadczeń poszukujących" przygotowanych w grupach połączone z dyskusją nt.: Wielokulturowość, różnorodność, współistnienie - współpraca, integracja, czy izolacja? (wezmą tu udział m. in. pracownicy naukowi Uniwersytetu w Białymstoku)
 • 18.30 kolacja przy ognisku
 • 20.30 "Zaufaj dziecku" inspiracje freinetowskie w edukacji przedszkolenej - warsztaty mgr Hanna Wasilewska
 • "Origami nocą" - warsztaty mgr Jagoda Filipowicz

Niedziela - 11.IX.2005

"Przekraczamy bariery osobiste" - werbalne i pozawerbalne środki wyrazu.

 • 8.00 śniadanie
 • 8.30 "Księga życia"- czy można inaczej? - prezentacja multimedialna "Księgi Życia" SSP nr 4 w Białymstoku mgr Elwira Wojtecka
 • 9.30 "Werbalne i pozawerbalne środki wyrazu" - warsztaty twórcze w 4 grupach (ekspresja teatralna, plastyczna, muzyczna, pokonywanie barier komunikacyjnych). Prowadzący mgr Urszula Roman, mgr Izabela Bajbak, mgr Elwira Wojtecka, mgr Ewa Drzemicka, mgr Beata Masłowska.
 • 11.00 Podsumowanie konferencji, wręczenie podziękowań i zaświadczeń;

Ponadto w programie:

 • prezentacja prac dziecięcych Ogólnopolskiej Wystawy Twórczości Dziecięcej Inspirowanej Pedagogiką Celestyna Freineta "Dlaczego mam tyle pytań do świata?" Białystok 2004 - organizacja ekspozycji w plenerze - animatorzy pedagogiki Freineta Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku,
 • wystawa prac dziecięcych inspirowanych pedagogiką C. Freineta,
 • popularyzacja publikacji książek i czasopism poświęconych pedagogice Freineta,
 • popularyzacja wydawnictw szkolnych Nowej Ery,
 • spotkanie z kulturą tatarską, białoruską i inne atrakcje regionalne.

Powrót do przeglądania aktualności