III Konferencja PSAPC

III Konferencja PSAPC.F odbędzie się 8-10 września 2006 (piątek, sobota, niedziela) w Ośrodku Wypoczynkowym "Eltrans" w Ustroniu

PROGRAM III KONFERENCJI FREINETOWSKIEJ

TEMAT: BLIŻEJ NATURY - inspiracja o edukacji patriotycznej i twórczości dzieci

CEL KONFERENCJI: Jak wykorzystać świat przyrody do doświadczania, przeżywania, twórczych działań jako podstawy edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży.

Dzień pierwszy - Gronicku Beskidzie

 • 14.30 - Otwarcie konferencji
 • 14.35 - 15.00 - występ Zespołu Pieśni i Tańca "Buczyna" z SP w Buczkowicach
 • 15.00 - 16.30 - wykład Józefa Brody ( z elementami warsztatu ) "O roli mężczyzny i kobiety w raju przyrody"
 • 16.30 - 17.30 - przerwa
 • 17.00 - 18.30 - wykład Jerzego Parusela "Bliżej natury 2000"
 • 19.00 - Kolacja regionalna. Spotkanie z Jacentym Ignatowiczem.

Dzień drugi - Doświadczenia poszukujące na pasterskich i turystycznych szlakach - praca z fiszką poszukującą

 • 9.00 - 10.00 - ABC pracy z fiszkami, jak je wykorzystać do działań twórczych Aleksandra Piela, Kazimiera Piwko
 • 10.00 - 15.00 - Praca z fiszkami w terenie - 5 tras ( Poniwiec dla leniwych, Równica - buczynowe królestwo, Czantoria - rezerwat przyrody z dr J.Paruselem, Wzdłuż Wisły-gdzie głęboko, gdzie płytko, Kubalonka - raj dla turysty i nie tylko )
 • 16.00 obiadokolacja
 • 17.00 - 18.30 - wykład Krzysztofa Szmidta "O Żywiołach" i twórczości"
 • 19.00 - 20.30 - przygotowanie prezentacji "Arcydzieła inspirowane przyrodą"
 • 21.00 - "Stół z wyobraźnią", czyli zabawa pod hasłem "Wzrok i smak to dobry dla żołądka znak"

Dzień trzeci - Czas prezentacji i podsumowań

 • 9.00 - 11.30 - Prezentacje arcydzieł inspirowanych przyrodą Beskidu Śląskiego - Prezentacja multimedialna Grupy Białostockiej "Bliżej przyrody"
 • 11.30 - 12.00 - przerwa
 • 12.00 - 13.00 - wykład podsumowujący Kazimiery Piwko "O kreatywności modelu edukacyjnego C. Freineta"
 • 13.00 - Zakończenie konferencji. Rozdanie świadectw.

Uwagi organizacyjne:

 • Koszt konferencji i warsztatów w wym. 20 h - 140 zł
 • Zapewnione noclegi i wyżywienie (trzeci dzień - śniadanie)
 • Przedpłaty w wys. 50 zł wpłacać należy na konto PSAPF w Gnieźnie - Konto:
 • 36 10204115 0000 9202 0041 0803 Bank PKO BP O/Gniezno
 • Zapewnione materiały do ćwiczeń
 • Po podaniu adresu ( 0 602 315 934, szpaczek3@poczta.onet.pl) uczestnicy otrzymają zaproszenie z programem, pismo dla dyrekcji szkoły (placówki) oraz informacje o dojeździe na miejsce.
 • Zgłoszenia ( nazwisko, imię, adres, telefon ) przyjmowane są sms-owo, telefonicznie lub pocztą elektronczną.

Współorganizatorzy:

 • Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Organizatorzy:

 • KZK PSAPF
 • Katowicka Grupa Regionalna
 • Mikołowska Grupa Regionaln

Powrót do przeglądania aktualności