Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 28 października 2021 r., odeszła od nas
Wanda Silezin,
nasza Koleżanka i Przyjaciółka

Śmierć jest nieuchronna, ale jej przyjście zawsze zaskakuje. Trudno nam pogodzić się z tym, że Osoby tak wiele znaczącej dla ruchu freinetowskiego w Polsce już z nami nie ma.

Żegnamy naszą Koleżankę z wielkim żalem. Ale także ze świadomością, że jej obecność będzie nam zawsze towarzyszyła.

Żegnamy Cię, droga Wandziu z „optymistyczną wiarą w życie”,

Przyjaciele z Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta

Powrót do przeglądania aktualności