Konkurs "Mam prawo"

"Każde dziecko ma prawo do dobrego dzieciństwa"

PRZEDSZKOLE 124 W WARSZAWIE
Zaprasza do udziału w XIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu
na wiersz pt.
"Mam prawo..."

Celem konkursu jest upowszechnianie znajomości praw dziecka oraz ukazanie twórczych możliwości dzieci i nauczycieli.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego
 2. Wiersz (swobodny tekst) musi być oryginalny i nigdzie dotąd niepublikowany.
 3. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, adres placówki, telefon kontaktowy.
 4. Prace pozostają do dyspozycji organizatora i będą oceniane przez niezależne jury
 5. Decyzja jury jest ostateczna.
 6. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) oraz przesłanie podpisanego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
 7. Dla laureatów przewidziane są nagrody i dyplomy
 8. Prace należy nadesłać na adres organizatora do:
  14 listopada 2020r.
  Przedszkole 124
  ul. Dzielna 15b
  01-029 Warszawa
  tel. (022) 838-36-34
  lub SKAN pracy i oświadczenia na adres: p124(małpa)edu.um.warszawa.pl
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania, opracowania i publikacji prac według własnego uznania.
 10. Osoby, które chcą otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie proszone są o przesłanie koperty A4 ze znaczkiem
 11. Rozstrzygnięcie konkursu 20.11. 2020r.

Nagrody ufundowane przez Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola

Koordynatorzy:
Anna Korzeniewska
Agnieszka Kamińska

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 124 w Warszawie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………………..……………………………………………
zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy dziecka w celach określonych w regulaminie konkursu.

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 124 w Warszawie moich danych osobowych
Imię i nazwisko ……………………………………………..……………………………………………
zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy dziecka w celach określonych w regulaminie konkursu.

Powrót do przeglądania aktualności