Międzynarodowa Konferencja Wokół praw Dziecka - 27 stycznia 2020 r.

Konferencja jest bezpłatna!.

Rejestracja na stronie: www.omep.org.pl lub p124[malpka]edu.um.warszawa.pl z dopiskiem konferencja OMEP 27.01.2020r.


Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6. Warszawa.

PROGRAM

 • 08:30-09:00 – Rejestracja
 • 09.00-09.05 – Powitanie – Anna Wróbel Prezes Polskiego Komitetu OMEP
 • 09:05-09:15 – Uroczyste otwarcie konferencji – Burmistrz Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Krzysztof Strzałkowski oraz Grażyna Orzechowska-Mikulska z-ca Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 • 09:15-09:30 – Prezentacje dziecięce

CZĘŚĆ PLENARNA

 • 09:30-10:30 – 30 lat z Konwencją Praw dziecka/ 30 years with the UN Convention on the rights of the Child, dr Ingrid Engdahl, Ass. Professor, a preschool teacher and psychologist, Stockholm University, Sweden, European president of OMEP
 • 10:30-11:00 –Przestrzeń dla dziecka. Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska wcodziennej praktyce wychowawczej, Barbara Janina Sochal, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
 • 11:00-11:20– przerwa kawowa
 • 11:20-12:10 - Prawa dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we współczesnym systemie oświaty, dr Agnieszka Olechowska, Dyrektor Instytutu w jednostce Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 12:10-13:00 -Indywidualizacja kształcenia jako fundamentalne prawo każdego ucznia. Perspektywa neurokognitywna, prof. UAM, dr hab. Renata Michalak”, Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej Uniwersytet im.Adama Mickiewicza
 • 13:00-13:45 - Lunch
 • 13:45-14:45 - Prawa uczniów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się i jak z nich korzystać w systemie oceniania wewnątrz- i zewnątrzszkolnego, prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
 • 14:45- 15:00 - Film „Moje prawa”
 • 15:00-15:15 - Rozstrzygnięcie konkursu na cykl scenariuszy dotyczący praw dziecka – wręczenie statuetki „Kreatywny nauczyciel”
 • 15:15- 17:00 WARSZTATY:
  1. Porozmawiajmy o prawach dziecka. Gdzie jesteśmy dzisiaj i dokąd zmierzamy? Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka;
  2. Pedagogika Freineta i prawa dziecka, Anna Korzeniewska, Agnieszka Kamińska, Przedszkole 124;
  3. Korelacja między koncepcją planu daltońskiego a ideami korczakowskimi. Prawa dziecka w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, Barbara Buczkowska-Staniec, Polskie Stowarzyszenie Dalton, Polski Komitet OMEP;
  4. Wykorzystanie metody Lalek Personalnych w kontekście praw dziecka, Paulina Zdanowska, Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki.
  5. Edukacja outdoorowa odpowiedzą na rzeczywiste potrzeby dziecka - Przedszkole Nr 59.
 • 17:00 -17:15 – zakończenie konferencji

Działanie towarzyszące:

 • Wystawa pokonkursowa Swobodny tekst – Przedszkole nr 124
 • Wystawa prac plastycznych nadesłanych na Ogólnopolski Konkurs Polskiego Komitetu OMEP Wiemy, znamy, szanujemy – artystyczny krąg wokół praw dziecka.

Powrót do przeglądania aktualności