Z działalności grupy regionalnej - Ostrołęka

Sprawozdanie z działalności grupy regionalnej w latach 2016, 2017, 2018, 2019.

1 Organizacja konferencji krajowej „ Innowacyjna szkoła naprzeciw wyzwaniom współczesności”2016 r.

2 W roku szkolnym 2016/2017 spotkania warsztatowe: Podsumowanie organizacji konferencji, Innowacja teatralna, Swobodna ekspresja plastyczna, Alternatywne pedagogiki Szwecji.

3 Warsztaty dla nauczycieli klas starszych prowadzone przez Małgorzatę Kuksinowicz- grupa gdańska. Zaowocowały napisaniem innowacji dla klasy freinetowskiej z języka polskiego, oraz innowacji z matematyki, oraz innowacji z języka angielskiego. Wszystkie są kontynuacją innowacji w klasach młodszych klasy Bożeny Ruszkiewicz, dzieci mają dodatkowe godziny na te zajęcia.

4 Warsztaty dwudniowe w przedszkolu prowadzone przez Beatę Staniczek. Bardzo duże zainteresowanie, które zaowocowało podjęciem w wielu przedszkolach elementów koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta.

5 W roku szkolnym 2017/2018 spotkania warsztatowe: Koncepcja Celestyna Freineta w przedszkolu, Strategie rozwiązywania zadań tekstowych, Celestyn Freinet i jego koncepcja pedagogiczna, Zabawy z wykorzystaniem klocków lego w szkole, Pedagogika planu daltońskiego w praktyce,

6 W roku szkolnym 2018/2019 spotkania warsztatowe: Swobodny tekst- punktem wyjścia w pedagogice Celestyna Freineta, Wymiana doświadczeń po konferencji w Poznaniu, Zabawy z bum bum rurkami, Szachy japońskie „ Złapmy lwa”.

7 Współpraca z grupą daltońską z Dzbenina pod Ostrołęką

8 W placówkach w których pracują członkowie naszej grupy koleżanki prowadziły zajęcia otwarte, prezentacje ze szkoleń krajowych i zagranicznych.

9 Uczestnictwo w szkoleniach zagranicznych i poznawanie alternatywnych pedagogik Szwecji, Włoch- Tyrolu i Francji – Alzacja.

Ostrołęka

Powrót do przeglądania aktualności