NKF Słoneczna InteGRAcja

Materiał Nowohuckiej Kroniki Filmowej nr 580 zrealizowany przez Krzysztofa Ridana o VII edycji nowohuckiego projektu edukacyjnego Słoneczna InteGRAcja pt. " Korowód Nowohucki. Niepodległa. Reaktywacja." przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 105, Muzeum Kraków, Dom Kultury CK. Norwid, Stowarzyszenie "Szersze Horyzonty".

Powrót do przeglądania aktualności