Zaproszenie do udziału w projekcie e-Twinning

Przedszkole nr 124 w Warszawie realizuje projekt e-Twinning "Freobel & Freineta z wizytą i Żabek".

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności z wykorzystaniem Darów Freobela i technik Freineta.

Więcej informacji na platformie e-Twinning lub pod telefonem 22 838 36 34 – Zapraszamy do wspólnej zabawy

Powrót do przeglądania aktualności