"Pysznie, zdrowo, kolorowo" w Przedszkolu nr 124 w Warszawie

Istotą wychowania preferowanego przez Celestyna Freineta jest umożliwianie dzieciom zdobywania samodzielnych doświadczeń w toku różnorodnej działalności oraz przeżyć wynikających z własnego wysiłku.

Łatwej dzieciom wtedy zrozumieć sens pracy i jej wartość. Biorąc pod uwagę ten aspekt wychowania edukacja prozdrowotna nabiera szczególnego znaczenia we wczesnym okresie życia dziecka.

Bardzo ważne jest to, aby była ona łącznikiem pomiędzy wiedzą i doświadczeniami dziecka wyniesionymi z domu, a kompetencjami jakie powinno osiągnąć, kiedy wkroczy w dorosłe życie. Podstawą do osiągnięcia tego celu jest ścisła współpraca przedszkola z rodziną i najbliższym otoczeniem dziecka, które w toku socjalizacji przyswaja i utrwala postawy oraz zachowania prozdrowotne, którym dużo uwagi poświęcał Freient.

Zadaniem nauczyciela w przedszkolu jest stwarzanie dzieciom warunków do możliwie najszerszego stosowania doświadczeń "po omacku" dlatego w roku szkolny we współpracy z rodzicami w naszym przedszkolu realizowany jest projekt „Pysznie, zdrowo, kolorowo”. Rada Rodziców zakupiła dla dzieci niezbędne wyposażenie w pomoce do zajęć kulinarnych: deski do krojenia, noże, niezbędne naczynia do wykonywania prostych potraw, blender itp.

Dzieci do wszystkich zajęć mają zakładane fartuszki. Pani Ania nauczycielka grupy odbyła szkolenie dotyczące zdrowego odżywiana „Wiem co jem” a rodzice chętnie włączają się do realizacji zajęć uczestniczą w nich osobiście lub dostarczając niezbędne artykuły spożywcze. Wszyscy przy tym bawią się doskonale a mali „kucharze” mają możliwość odniesienia sukcesu i w sposób naturalny kształtują własną postawę prozdrowotną.

Obraz Obraz Obraz

Powrót do przeglądania aktualności