Erasmus + w przedszkolu

W stycznia 2019r. nauczyciele z Przedszkoli nr 124 i 237 z Warszawy uczestniczyły w pierwszym spotkaniu w ramach realizacji projektu Erasmus+ KA2 "Blossoming Outdoors" - "Edukacja w terenie", w który uczestniczą również nauczyciele z Wielkiej Brytanii (Wali) oraz Rumunii.

Projekt „Edukacja w terenie” ("Blossoming Outdoors") skierowany jest dla całej społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, personelu i rodziców oraz środowiska lokalnego.

Głównym celem jest promowanie nauczania i uczenia się w terenie, a co najważniejsze czerpanie przyjemności ze spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nauka w plenerze pozwala dzieciom rozwijać umiejętności myślenia przyczynowo skutkowego, rozwiązywania problemów, poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania, uczy pracy w zespole, rozwija umiejętności komunikacyjne, a także pozwala na zachowanie sprawność fizycznej i zdrowia.

Ze względu na zmieniające się pory roku w czasie zajęć na świeżym powietrzu nigdy nie jest taka sama, co zapewnia dzieciom nowe wrażenia za każdym razem, gdy wychodzą na zewnątrz. Poprzez ten projekt chcemy zaangażować uczniów w nabywanie umiejętności na przyszłość. Dzieci będą miały możliwość pracy z uczniami z różnych kultur - rozwijać świadomość międzykulturową i szukać dialogu. Będą mogły poszukiwać swojego miejsca w świecie stając się odpowiedzialne za grupę. Będą mogły odczuwa sukces lub porażkę kształtując w ten sposób własna odporność emocjonalną.

Nauczyciele w czasie wizyty w Walii mogli obserwacji zajęć prowadzonych w lesie, w trakcie których dzieci uczą się zarówno umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz doskonalą sprawności manualne m.in. poprzez tworzenie prac plastyczno-technicznych z materiału przyrodniczego (glina, liście, patyki, etc.). Dyrektorki przedszkoli spotkały się również z Burmistrzem goszczącego miasta Port Talbot, który otrzymał przewodnik po Woli „Jak Wolinka Mała Wolę poznawała”. Kolejne spotkanie partnerów projektu odbędzie się w Polsce w Przedszkolach nr 124 i 237 w czerwcu 2019 r.

Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz

Powrót do przeglądania aktualności