"Doświadczenia poszukujące droga do kreatywności nauczycieli w pracy z dziećmi" w Przedszkolu nr 124

"Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczycieli w pracy z dziećmi" to projekt realizowany przez Przedszkole nr 124 w Warszawie ze środków Unii Europejskie Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.

Założeniem projektu było odbycie kursów językowych przez nauczycieli z przedszkola, a następnie wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi. W ramach upowszechniania i dzielenie się doświadczeniami 19 września 2018r. w Przedszkolu nr 124 odbyło się seminarium nt.:„Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczycieli w pracy z dziećmi” pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Wola Pana Krzysztofa Strzałkowskiego i we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z całe Warszawy. Seminarium rozpoczęła pani Małgorzata Posłuszna Doradca Metodyczny m. st. Warszawy wprowadzając uczestników w temat spotkania. W pierwszej części pani dyrektor Renata Stawczyk-Mizińska przedstawiła zakażeniach uczestnictwa w programach unijnych Erasmus + i POWER. Następnie pani Monika Wiśniewska w prezentacji opowiedział o szkoleniu językowo-metodyczny w Wielkiej Brytanii, które miało miejsce w lipcu tego roku w Londynie. Wszyscy „mobilni” nauczyciele wrócili zadowoleni ze swoich postępów w nauce, gdyż na własnej skórze przekonali się o słuszności idei uczenia się przez całe życie. Dodatkowo, szkolenie za granicą umożliwiło im poznanie kultury, tradycji i historii Wielkiej Brytanii w różnorodnych formach – od wizyt w muzeach, galeriach, poprzez wycieczki piesze z mapą po Londynie i podziwianie zabytków.

W drugiej części seminarium nauczyciel przedszkola w sposób warsztatowy zapoznali zgromadzonych uczestników z wybranymi technikami Celestyna Freineta jakim pracują z dziećmi w naszej placówce. Pani Agnieszka Kamińska zaprosiła do wykonania „Pocztówki do Freineta” z wykorzystaniem fiszki i techniki swobodnego tekstu. Następnie pani Anna Korzeniewska zaprezentowała „Doświadczenia poszukujące” i sposób ich wykorzystania w sali i w terenie. Na zakończenie pan Sławomir Janicki oczytał jedną z „Gawęd Mateusza” – myśli przewodnią koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta. W Dzielnicy Warszawa-Wola dwie placówki przedszkole uczestniczą w projektach unijnych co przekłada się na jakość pracy placówki. Warto stawiać siebie nowe wyznania, które przynoszą ogromna satysfakcje. Nauczyciele „mobilni” to nauczyciele, którzy chętnie dzielący się swoimi pomysłami w czasie takich spotkań jak nasze seminarium.

Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz

Powrót do przeglądania aktualności