MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM EDUKACYJNE NA TEMAT: "ALTERNATYWNE PEDAGOGIKI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PÓŁNOCNYCH WŁOCH A PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA"

W dniach od 28 kwietnia do 5 maja 2018 r. nauczycielki z całej Polski uczestniczyły, w Międzynarodowym Seminarium Edukacyjnym na temat: "Alternatywne pedagogiki w placówkach oświatowych Północnych Włoch a pedagogika Celestyna Freineta".

Seminarium zostało zorganizowane z inicjatywy Warszawskiej Grupy Regionalnej Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta, we współpracy z Unią Europejskich Federalistów i Uniwersytetem w Brixen. Program seminarium obejmował zagadnienia z zakresu organizacji edukacji w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich w Południowym Tyrolu, w który językiem nauczania jest język niemiecki nie włoski.

Uniwersytet w Brixen jest to jedyny uniwersytet na świecie, po ukończeniu którego otrzymuje się dyplom w 4 językach: niemieckim, włoskim, angielskim i ladyńskim. Na uniwersytecie wysłuchaliśmy wykładu prof. Paula Videsott z Wydziału Pedagogicznego a następnie w dwóch grupach uczestniczyliśmy w warsztatach metodycznych w pracowni ćwiczeń pod opieka wykładowców. Na szczególną uwagę zasługują wizyty w przedszkolach: Kindergarten „Rossluauf” i Kindergarten „Mozart”. W obu placówkach nauczyciel „idzie za dzieckiem”, to dzieci inicjują zabawy i sposób spędzania czasu.

Wyposażenie przedszkoli oparte jest w przeważającym stopniu na elementach naturalnych z drewna a dzieci mogą swobodnie poruszać się po całej placówce. Przedszkola posiadają salę tematyczne, w których dzieci prowadza własne doświadczenia przyrodnicze, matematyczne, plastyczne, gimnastyczne itp.

W czasie seminarium uczestnicy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami władz oświatowych Południowego Tyrolu i wysłucha informacji na temat aktualnych tendencji w metodyce pracy z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi oraz spotkania z dyrektorami wizytowanych placówek, nauczycielami i dziećmi.

Niezwykle interesujący wykład przygotowała dla uczestników pan Christian Laner z Wydziału Innowacji i Doradztwa, którym zaprezentował aktualną reformę oświaty z wykorzystaniem koncepcji pedagogicznej m. in. Celestyna Freineta i bardzo nam bliskiego Janusza Korczaka. Wyjazd studyjny umożliwił nauczycielom poznanie metody pracy stosowanych w Południowy Tyrolu, wymienić się doświadczeniami i pochwalić swoimi osiągnięciami.

Renata Stawczyk-Mizińska – Warszawa

news news news news news news news news news news news

Powrót do przeglądania aktualności