WARSZTATOWNIA FREINETOWSKA W COGITO

Podczas ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń odbyła się promocja naszej książki "Warsztatownia freinetowska w Cogito".

W książce prezentujemy wspólne działania zmierzające do zbudowania nowej kultury uczenia się, a jej fundamentem jest filozofia pedagogiki C. Freineta.

Recenzentami książki są prof. dr hab. Stanisław Dylak i Kazimiera Piwko. Książka powstała pod redakcją dyrektorki szkoły M. Kędry, autorami są nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Obraz

Powrót do przeglądania aktualności