Odeszła HANNA WASILEWSKA

Zasłużona animatorka pedagogiki Celestyna Freineta, wieloletnia przewodnicząca Białostockiej Grupy Regionalnej, członek Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PSAPCF.

Świetny pedagog , przyjaciel dzieci i nauczycieli.

Dziękujemy Hani za wszystko. Będziemy o Niej pamiętać.

KZK PSAPCF

Powrót do przeglądania aktualności