Regulamin konkursu na wiersz pt.: Mam prawo

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu

"Każde dziecko ma prawo do dobrego dzieciństwa"

PRZEDSZKOLE 124 W WARSZAWIE
Zaprasza do udziału w X edycji
Ogólnopolskiego Konkursu
na wiersz pt.
"Mam prawo…"
pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka

Celem konkursu jest upowszechnianie znajomości praw dziecka oraz ukazanie twórczych możliwości dzieci i nauczycieli.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego
 2. Wiersz (swobodny tekst) musi być oryginalny i nigdzie dotąd niepublikowany.
 3. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, adres placówki, telefon kontaktowy.
 4. Prace pozostają do dyspozycji organizatora i będą oceniane przez niezależne jury
 5. Decyzja jury jest ostateczna.
 6. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) oraz publikacji tych prac w Internecie na stronie przedszkola. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
 7. Dla laureatów przewidziane są nagrody i dyplomy
 8. Prace należy nadesłać w 2 egzemplarzach wydruku i obowiązkowo na płycie CD na adres organizatora do:
  7 listopada 2017r.
  Przedszkole 124
  ul. Dzielna 15b
  01-029 Warszawa
  tel. (022) 838-36-34
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania, opracowania i publikacji prac według własnego uznania.
 10. Osoby, które chcą otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie proszone są o przesłanie koperty A4 ze znaczkiem
 11. Rozstrzygnięcie konkursu 20.11. 2017r.

Nagrody ufundowane przez Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola

Koordynatorzy:

 • Anna Korzeniewska
 • Agnieszka Kamińska

Powrót do przeglądania aktualności