Forum wymiany doświadczeń inspirowanych pedagogiką alternatywną

Zapraszamy do udziału nauczycieli, którym na sercu leży dobre kształcenie uczniów i wysoka jakość publicznej i niepublicznej edukacji. Wyróżnikiem tego spotkania będzie praktyczne podejście do problemów edukacji, proponowanie freinetowskich rozwiązań stosowanych przez nauczycieli w szkole podstawowej, podpowiadanie, co się sprawdza, a co nie w odniesieniu do uczenia (się). Aktualizacja

Powrót do przeglądania aktualności