List otwarty do Grup Regionalnych

W imieniu KZK przepraszamy za długie milczenie, ale zdarzyła się rzecz niewiarygodna od 3 miesięcy ( Walne Zebranie Członków odbyło się 19 września br.) trwamy w oczekiwaniu na nowy KRS i możliwość rozpoczęcia pracy przez nowo wybrany Krajowy Zespół Koordynacyjny.

W kontakcie telefonicznym otrzymujemy informację, iż przyczyną jest ?duża ilość spraw i brak czasu?. W związku z powyższym nadal pracuje ?stare KZK?, obowiązują stare pieczątki i adresy , dlatego:

  • przekazując składki na przelewie podajemy adres siedziby w Gnieźnie, mimo, że siedziba została już przeniesiona do Przemyśla,
  • część wydawnictw : ?Gawędy Mateusza?, ?Niezmienne prawdy?, ?Swobodny tekst??, ? Freinet w Polsce?, ?Włączanie rodziców w edukację dzieci? są dostępne do sprzedaży u Kazimiery Piwko- kontakt :
    tel. 602 315 934, e-mail szpaczek3@poczta.onet.pl
  • jeżeli otrzymamy nowy KRS, to powiadomimy o tym fakcie na naszej stronie , przekażemy również zakres obowiązków i zadań członków nowego KZK
  • Przypominamy , że PAŹDZIERNIK 2016 r. był dla nas ważny ze względu na 50 rocznicę śmierci (123 rocznicę urodzin) C.Freineta. W Grupie Katowickiej podjęliśmy uchwałę , aby rok 2017 poświęcić warsztatowo powrotowi do źródeł pedagogii freinetowskiej w kontekście osobistych doświadczeń i obserwacji działań freinetowców za granicą-odbyło się już pierwsze spotkanie.

Przeprowadziliśmy również 2 spotkania dla nauczycieli (w Czańcu 14.XII i Czchowie-13 XII) .

Podjęto rozmowy z dawną grupą w Zabrzu (Ania Przepióra, Marzena Oterman) i jest nadzieja na reaktywację działalności grupy w 2017 roku.

Kończy się rok 2016 , ważny w działalności Stowarzyszenia. Chcę w imieniu KZK podziękować gorąco:

  • Bożence Ruszkiewicz i jej Grupie Ostrołęckiej za zorganizowanie naszej XIII Konferencji Freinetowskiej oraz Walnego Zebrania Członków PSAPCF
  • Reginie Chorn za udostępnienie i prowadzenie siedziby naszego Stowarzyszenia w swoim domu, prowadzenie korespondencji, sprzedaż wydawnictw , stałą pomoc w wielu sprawach organizacyjnych i przekazanie dokumentacji do nowej siedziby Stowarzyszenia,
  • Adzie , Janowi i Jagodzie Dorociak za zorganizowanie miejsca na nową siedzibę i podjęcie się trudu jej prowadzenia (adres podamy po uzyskaniu KRS)
  • wszystkim tym, którzy aktywnie włączają się w uaktualnianie naszej strony, m.in. poprzez ogłaszanie konkursów i informowanie o odniesionych sukcesach nauczycieli freinetowców.

Uwaga ważne

Są 2-3 miejsca na wyjazd do Szwecji ? prosimy o kontakt z Renatą Stawczyk-Mizińską , tel. 608 358 689

W imieniu KZK PSAPCF
Kazimiera Piwko

Powrót do przeglądania aktualności