POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW PEDAGOGIKI CELESTYNA FREINETA

Ostrów 5D, 37-700 Przemyśl
e-mail:
e-mail: – kontakt w sprawach finansowych
tel. 696 022 022,
NIP: 532 12 26 437,
REGON: 010890776

Konto bankowe:
PKO BP O/GNIEZNO
36 1020 4115 0000 9202 0041 0803.