POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW PEDAGOGIKI CELESTYNA FREINETA

Ostrów 5D, 37-700 Przemyśl
tel. kom. 696 022 022,
e-mail:
REGON: 010890776,
NIP: 532-12-26-437,
Konto: PKO BP O/GNIEZNO 36 1020 4115 0000 9202 0041 0803