Ogólnopolskie forum wymiany doświadczeń inspirowanych pedagogiką alternatywną

W dnia 20 - 21 stycznia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito odbyło się ogólnopolskie forum wymiany doświadczeń inspirowanych pedagogiką alternatywną. Organizatorem forum było:

  • Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Freineta,
  • Centrum Edukacji dla Przyszłości,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito.

W pierwszym dniu miała również miejsce inauguracja Akademii Cogito.

Była z nami pani Elżbieta Leszczyńska - Wielkopolski Kurator Oświaty, pani prof. K. Kuszak, zarząd Fundacji, Rodzice ze szkoły Cogito oraz nauczycielki z najdalszych zakątków Polski. Uczestnicy wysłuchali wykładów otwierających:

  • Co robi mózg w czasie wolnym? - prof. dr hab. Maciej Błaszak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Mówienie dla uczenia się, czyli słów kilka o metodzie Questioning the Author - dr Anna Basińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Jak to jest z motywacją? Motywacja jako wewnętrzna potrzeba, a nie lęk przed karą, czy obietnica nagrody - Anna Fitzgerald - trener rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Coach.
  • Porozumienie bez Przemocy w przedszkolu. Czy można sprawować opiekę bez nagród i kar? - Natalia Minge (psycholog, Poznań)
  • Dary Froebla - Paulina Domańska (dyrektorka przedszkola Leonardo w Poznaniu), Alicja Studzińska – Szychowiak (dyrektorka przedszkola Parostatek w Poznaniu)

Podczas drugiego dnia ogólnopolskiego forum uczestnicy wysłuchali wykładów 17 praktyków. Wśród nich znalazły się nauczycielki z Cogito, które wspólnie z uczniami pokazały warsztat pracy. W forum wzięło udział 120 osób.

Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz

Powrót do przeglądania konferencji