Freinetowskie inspiracje

Ciekawy kompleks o książkach

Tekst swobodny Oliwki pozwolił nam na stworzenie niezwykle ciekawego kompleksu o książkach.
Czytaj dalej.

Pierwszaki prezentują sprawność "Szczęśliwa 10"

Motywowaniu ucznia do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy, rozwijania indywidualnych zainteresowań sprzyja jedna z technik Freineta jaką jest "zdobywanie sprawności".
Czytaj dalej.

Dwa filmy

Zapraszamy na kanał na YouTube – pana Damiana Filipowicza, który umieścił dwa filmy

Zobacz więcej informacji

I Przegląd Literackiej Twórczości Dziecięcej

Okładka

W zaczarowanym królestwie pedagogiki Freineta

Polecamy lekturę dwóch ciekawych tekstów.