Freinetowskie inspiracje

Dwa filmy

Zapraszamy na kanał na YouTube – pana Damiana Filipowicza, który umieścił dwa filmy

Zobacz więcej informacji

I Przegląd Literackiej Twórczości Dziecięcej

Okładka

W zaczarowanym królestwie pedagogiki Freineta

Polecamy lekturę dwóch ciekawych tekstów.